Sunday, February 14, 2016
Contactati-ne
Setare ca pagina de start
RSS
    Infracţiuni

-------------

    Titlul IX^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din    494 10 201   0 35>LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

 

    ART. 296^1

    (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:

--------------

    Lit. a) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogată de pct. 5 al    123180 302   0 61>art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

 

    b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;

--------------

    Lit. b) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VII;

--------------

    Lit. c) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

--------------

    Lit. d) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogată de pct. 97 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

--------------

    Lit. e) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogată de pct. 97 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    f) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată;

--------------

    Lit. f) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

--------------

    Lit. g) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogată de pct. 97 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;

    i) refuzul sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.

--------------

    Lit. i) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;

--------------

    Lit. j) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    k) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;

--------------

    Lit. k) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

--------------

    Litera l) a alin. (1) al art. 296^1 a fost introdusă de pct. 23 al     54180 302   0 56>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

 

    m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.

--------------

    Litera m) a alin. (1) al art. 296^1 a fost introdusă de pct. 23 al     54180 302   0 56>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

 

    (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

    a) cu închisoare de la un an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l) şi m);

--------------

    Lit. a) a alin. (2) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 98 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

 

    b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) şi h);

    c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k);

--------------

    Lit. c) a alin. (2) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 6 al    123180 302   0 61>art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

 

    (3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) şi k), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

--------------

    Alin. (3) al art. 296^1 a fost modificat de pct. 25 al     54180 302   0 56>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

-------------

       494 10 202 296 97>Art. 296^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

 

    TITLUL IX^2*)

    Contribuţii sociale obligatorii

--------------

    Titlul IX^2 a fost introdus de pct. 99 al    117180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

--------------

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

    Conform alin. (2) al    117180 302   0 61>art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prevederile art. I pct. 99 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

    Conform    117180 302   0 64>art. XVII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prevederile art. I pct. 99 şi ale art. VII nu se aplică pentru calculul, plata şi declararea contribuţiilor sociale obligatorii şi contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011.

Ultima actualizare în Sâmbătă, 26 Martie 2011 16:31
 
Home Infractiuni prevazute de codul fiscal
Copyright © 2016. Joomla!. Designed by Shape5.com